Obchodní právo

Komplexní služby pro firmy a podnikatele. Není nutné mít vlastního právníka. Můžete si najmout mne a o právní stránku vaší obchodní činnosti se dále nemusíte starat.

Zadat poptávku

S čím vám umím pomoci

 • zakládání, změny a zrušení obchodních společností (s.r.o., a.s.)
 • vypracování a kontrola smluv o dílo, kupních smluv, nájemních smluv a dalších smluv uzavíraných v rámci podnikatelské činnosti
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • prodeje a převody obchodních podílů
 • vypořádání společníků obchodních společností
 • provádění zápisu a změn v obchodním rejstříku
 • prodeje a nájmy podniku a jeho částí
 • sepis smlouvy o výkonu funkce jednatele ve společnosti s ručením omezeným
 • sepis smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva nebo místopředsedy představenstva v akciové společnosti
 • vznik, změna a zánik živnostenských oprávnění
 • zastupování před správními orgány
Jak to může probíhat

Chcete založit Společnost s ručením omezeným

Krok 1

Na začátku od vás potřebuji dostat informace týkající se podoby zakládané společnosti. Je to jednoduché, potřebuji odpovědi na následující otázky:

 • Jak se bude vaše společnost jmenovat? (Pozor, název se nesmí podobat názvu již existující jiné firmy.)
 • Kde budete mít sídlo?
 • Co budete dělat? (tj. Jaký je předmět podnikání?)
 • Jakou hodnotu bude vaše společnost mít? (tj. Jaká bude výše základního kapitálu?)
 • Kolik bude společníků a jaké budou jejich vlastnické podíly?
 • Kdo bude správcem vkladů?
 • Kdo bude jednatelem společnosti?
 • Pokud si nebudete jistí, můžu to s vámi všechno probrat a dle potřeby poradím.

Krok 2

Na základě těchto informací sepíšu zakladatelskou listinu, která obsahuje všechny základní informace o zakládané společnosti vyžadované právními předpisy. Pokud je v zakládané firmě více společníků, sepíšu zakladatelský dokument ve formě společenské smlouvy.

Co je ještě potřeba? Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla, čestné prohlášení jednatele (nebo jednatelů) vznikající společnosti o bezúhonnosti a souhlasu se zapsáním do obchodního rejstříku a také prohlášení správce vkladů o splnění vkladové povinnosti společníků.

Krok 3

Když je všechno sepsáno, sjednám schůzku u notáře, abychom u něj mohli sepsat všechny listiny, které musejí být sepsány tzv. veřejnou listinou (tedy právě notářem). Tam vás doprovodím a zastoupím.

Krok 4

Notář vaši novou firmu zapíše do obchodního rejstříku tzv. přímým zápisem. Je nutné předtím předložit živnostenské oprávnění, které vydává příslušný živnostenský úřad.

Formulář nezávazné poptávky

 1. *
 2. *
 3. *
 4. Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.